Your Company
 
Vem kan segla.. Vi vandrer.. Vi ere en nasjon.. Vårt land,vårt land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Vi ere en nasjon..

 
 
 
 Image0001
 
 
 
 Vi  ere  en  nasjon  vi  med,
 
 vi  små,  en  alen  lange,
 
 et  fedreland   vi  frydes  ved,
 
 og  vi,  vi  ere  mange.
 
 Vårt  hjerte  vet,  vårt  øye  ser
 
 hvor  godt  og  vakkert  Norge  er,
 
 vår  tunge kan  en  sang  blant  fler
 
 av  Norges  æres  sange.
 
 
 
 Mer  grønt  er  gresset  ingensteds,
 
 mer  fullt  av   blomster  vevet
 
 enn  i  det  land  hvor  jeg  tilfreds
 
 med  far  og  mor  har  levet.
 
 Jeg  vil  det  elske  til  min  død,
 
 ei  bytte  det  hvor  jeg  er  fødd,
 
 om  man  et  paradis  meg  bød
 
 av  palmer  oversvevet.
 
 
 
 Hvor  er  vel  himlen  mere  blå ?
 
 Hvor  springer  vel  så  glade
 
 de  bekker  som  i  engen  gå
 
 for  blomstene  å  bade ?
 
 Selv  vinteren  jeg  frydes  ved,
 
 så  hvit  og  klar  som  strøet  med
 
 all  stjernehimlens  herlighet
 
 og  hvite  liljeblade.
 
 
 
 Jeg  ikke  vil  for  fremmed  vår
 
 min  norske  vinter  bytte,
 
 og  fremmed   slott  ei  nær  forslår
 
 imot  min  faders  hytte.
 
 Han  sier  han  er  der  så  fri.
 
 Det  ei  så  nøye  fatter  vi,
 
 men  noe  godt  er  visst  deri
 
 som  verd  er  å  beskytte.
 
 
 
 Gid  jeg  da  snart  må  blive  stor
 
 - jeg  har  så  lenge  biet -
 
 at  tappert  jeg  kan  verne  for
 
 min  faders  dyre  frihet !
 
 Og  skulle  noen  vel  med  makt
 
 få  fedrelandet  ødelagt ?
 
 Hvert  liv,  min  fader  jo  har  sagt,
 
 er  til  dets  frelse  viet.
 
 
 Image0031
 
 
 Image0030