Your Company
 
Vem kan segla.. Vi vandrer.. Vi ere en nasjon.. Vårt land,vårt land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Vårt land,vårt land

 
 
 
 Image0023
 
 Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
 ljud högt, o dyra ord!
 Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
 ei sänks en dal, ej sköljs en strand,
 mer älskad  än vår bygd i nord,
 än våra fäders jord.
 
 Vårt land, är fattigt, skall så bli
 för den, som guld begär,
 en främling far oss stolt förbi,
 men detta landet älskar vi,
 för oss med moar, fjäll och skär
 et guldland dock det är.
 
 Vi älska våre strömmars brus
 pch våra bäckars språng,
 den mörka skogens dystra sus,
 vår stjärnenatt, vårt sommarljus,
 alt, alt, vad här, som syn, som sång
 vårt hjärta rört en gång.
 
 Och här, och här är detta land,
 vårt öga ser det här,
 vi kunna sträcka ut vår hand,
 och visa glatt på sjö och strand
 och säga: se det landet där,
 vårt fosterland det är.
 
 O land, du susen sjöars land,
 där sång och trohet bygget,
 där livets hav oss gett en strand,
 vår forntids land, vår framtids land,
 var för din fattigdom ej skyggt,
 var fritt, var glatt, var tryggt!