Your Company
 
The A B C Tre små kinesere Tyven,tyven Ta på skien Tipperary
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Ta på skien

Image0013 
 
 
                         Ta på skien
 
 Ta på skien, vær ei vrien,
 opp i lia, bakom smia,
 der vil vi nå stå!
 Se på Bjarne og han Arne,
 falt i bakken, brakk ei nakken!
 Så kan det nok gå.
 Frisk som vinden,
 rød i kinnen,
 det blir gutten
 nok til slutten.
 Slik skal vi stå!