Your Company
 
Santa Lucia Sønner av Norge Skituren Sangens glade tropp Syng og vær glad Store klokker Snøhvit Syng kun
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Syng og vær glad

 Image0008
                        
 
                    Syng og vær glad (kanon)
 
 1. Lese og skrive og regne er bra,
 2. men å få synge litt, men å få synge litt,
 3 men å få synge litt, det gjør oss glad.