Your Company
 
Santa Lucia Sønner av Norge Skituren Sangens glade tropp Syng og vær glad Store klokker Snøhvit Syng kun
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Store klokker

 Image0009
 
 
                        Store klokker
 
 Store klokker sier: tikk, takk, tikk, takk
 Mindre klokker sier: tikk, takk, tikk, takk,
 tikk, takk, tikk, takk.
 Men de små vi har i lomma:
 tik-ke, tik-ke, tak-ke, tak-ke, tik-ke, tik-ke,takk.