Your Company
 
Sov du .. Se Norges blosterdal Småsporven Se min kjole
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Sov du ..

 
 
 
 Image0481
 
 
 Sov,  du  vesle  spire  ung,
 
 ennå  er  det  vinter,
 
 ennå  sover  bjørk  og  lyng,
 
 roser, hyasinter.
 
 Ennå  er  det  langt  til  vår,
 
 langt  til  rogn  i  blomstring  står.
 
 Sov  du  vesle  spire,
 
 ennå  er  det  vinter.
 
 
 
 Himlens  sol  ser  ned  på  deg,
 
 solskinnskyss  den  sender.
 
 Snart  blir  grønt  langs  sti  og  vei,
 
 småblomst  varmen  kjenner.
 
 Enn  en  liten  solskinnbønn:
 
 Vesle  spire,  bli  snart  grønn !
 
 Himlens  sol  ser  ned  på  deg,
 
 solskinnskyss  den  sender.
 
 
 Image0010