Your Company
 
Pål sine.. Per spelmann
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Per spelmann

 
 
 
 Image0478
 
 
 Per  spelmann  han  hadde  ei  einaste  ku,
 
 Per  spelmann  han  hadde  ei  einaste  ku,
 
 han  bytte  bort  kua, fekk  fela  igjen,
 
 han  bytte  bort  kua, fekk  fela  igjen,
 
 "Du  gamle  gode  fiolin,  du  fiolin,  du  fela  mi."
 
 
 
 Per  spelmann,  han  spela,  og  fela  ho  let
 
 Per  spelmann,  han  spela,  og  fela  ho  let
 
 så  gutane  dansa,  og  jentene  gret.
 
 så  gutane  dansa,  og  jentene  gret.
 
 "Du  gamle  gode  fiolin,  du  fiolin,  du  fela  mi !"
 
 
 
 Og  om  eg  vert  gammal  som  stein  under  bru,
 
 Og  om  eg  vert  gammal  som  stein  under  bru,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for  ku,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for  ku.
 
 "Du  gamle  gode  fiolin,  du  fiolin,  du  fela  mi !"
 
 
 
 Og  om  er  vert  gammal  som  mose  på  tre,
 
 og  om  er  vert  gammal  som  mose  på  tre,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for  fe,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for fe.
 
 "Du  gamle  gode  fiolin,  du  fiolin,  du  fela  mi !"
 
 
 
 Og  om  eg  vert  gammal  som  skorpa  på  graut,
 
 og  om  eg  vert  gammal  som  skorpa  på  graut,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for  naut,
 
 så  aldri  eg  byter  bort  fela  for  naut.
 
 "Du  gamle  gode  fiolin,  du  fiolin,  du  fela  mi !"
 
 
 Image0072
 
 
 Image0022