Your Company
 
Pål sine.. Per spelmann
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Pål sine..

 
 
 
 Image0478
 Image0479
 
 
 Pål  sine  høner på  haugen  utslepte,
 
 hønen' så  lett  over  haugane  sprang.
 
 Pål  kunne  vel  på  hønom  fornemma:
 
 Reven  var   ute  med  rumpa  så  lang.
 
 Klukk,  klukk,  klukk,  sa  høna  på  haugom.
 
 Klukk,  klukk,  klukk,  sa  høna  på  haugom.
 
 Pål  han  sprang  og  rengde  med  augom:
 
 "No  tor'  eg  ikkje  koma  heim  åt  ho  mor."
 
 
 
 Pål  han  gjekk  seg  litt  lenger  på  haugen,
 
 fekk  han  sjå  reven  låg  på  høna  og  gnog.
 
 Pål  han  tok  seg  ein  stein  uti  neven,
 
 dugleg  han  då  til  reven  slo.
 
 Reven  flaug,  så  rova  hans  riste.
 
 Reven  flaug,  så  rova  hans  riste.
 
 Pål  han  gret  for  høna  han  miste;
 
 "No  tor'  eg  ikkje  koma  heim  åt  ho  mor !"
 
 
 
 "Hadd'  eg  no  nebb,  og  hadd'  eg  no  klør,
 
 og  visste  eg  berre  kor  revane  låg,
 
 skulle  eg  dei  både  rispe  og klore
 
 framantil  nakke  og  bak  over  lår.
 
 Skam  få  alle   revane  raude !
 
 Skam  få  alle   revane  raude !
 
 Gjev  det  var  så  vel  at  dei  alle  var daude.
 
 då  skull'  eg  trygt  koma  heim  åt  ho  mor.
 
 
 
 Ikkje  kan  ho  verpe,  og  ikkje  kan  ho  gala,
 
 ikkje  kan  ho  krype,  og  ikkje  kan  ho  gå.
 
 Eg  får  gå  meg  åt  kverna  og  mala
 
 og  få  att  det  mjølet  eg  miste  i  går.
 
 "Men  pytt !, sa'n  Pål,  " eg  er  ikkje  bangen,
 
 "Men  pytt !, sa'n  Pål,  " eg  er  ikkje  bangen,
 
 kjeften  og  motet  har  hjelpt  no  så  mangein,
 
 eg  tor'  nok  vel  koma   heim  åt  ho  mor !"
 
 
 
 Pål  han  kornet  på  kverna  til  å  sleppe
 
 så  det  ljoma  i  kvar  ein  vegg,
 
 så  at  agnene  tok  til  å  flyge,
 
 og  dei  vart  lange  som  geiteragg.
 
 Pål  han  gav  seg  til  å  le  og  til  å  kneggje.
 
 Pål  han  gav  seg  til  å  le  og  til  å  kneggje.
 
 "No  fekk  eg  like  for  høna  og  for  egget,
 
 no  tor'  eg  trygt  koma  heim  åt  ho  mor !"
 
 
 Image0074
 
 
 Image0023