Your Company
 
No livnar.. Nisser og.. No ser eg atter
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

No livnar..

 
 
 
 Image0478
 
 
 No  livnar  det  i  lundar,  no  lauvast  det  i  li,
 
 den  heile  skapning  stundar
 
 no  fram  til  sumars  tid.
 
 
 
 Det  er  vel  fagre  stunder  når  våren  kjem  her  nord,
 
 og  atter  som  eit  under
 
 nytt  liv  av  daude  gror.
 
 
 
 Guds  kyrkja  lysa  skulle  som  høgt  på  berg  ein  stad
 
 med  sumar  utan  kulde
 
 og  utan  soleglad.
 
 
 
 Du  vår  med  ljose  dagar,  med  lengting,  liv  og  song,
 
 du  spår  at  Gud  oss  lagar
 
 ein  betre  vår  ein  gong,
 
 
 
 då  me  med  vigsla  tunga,  med  kjærleik  heil   og  klår
 
 alt  utan   brest  og  sprunga
 
 skal  lova  Herren  vår.
 
 
 Image0064
 
 
 Image0019