Your Company
 
No livnar.. Nisser og.. No ser eg atter
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Nisser og..

 
 
 
 Image0478
 
 
 Nisser  og  dverge  bygger  i  berge;
 
 men  vi  skal  mine  dem   alle  herut.
 
 Ti  mens  vi  synger muntre  i  klynger,
 
 sprenger  vi   berget  i  luften  med  krutt.
 
 
 
 Ja,  la  oss  bore  dype  og  store
 
 huller  i  gråstein  og  blåstein  og  flint !
 
 Da,  mens  vi  synger  muntre  i  klynger,
 
 sprenger  vi  berget  i  stykker  og  flint.
 
 
 
 Hurra,  det  knaller !  Hvilket  rabalder !
 
 Hurra,  minerer,  du  vinner  til  sist !
 
 Ti  mens  vi  synger muntre  i  klynger,
 
 sprenger  vi  berget  ved  makt  og  ved  list.
 
 
 
 Fjellet  skal   beve  under  vår  neve,
 
 hurra,  minerer,  nå  knaller  ditt  skudd !
 
 Nisser  og  dverge  bygger  i  berge,
 
 hurra,  nå  miner  vi  nissene  ut !
 
 
 Image0063
 
 
 Image0017