Your Company
 
No stend ho steller Nå legger snøen seg Nå kommer våren Når som Noreg
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Når som Noreg

 Image0003
 
 
                        Når som Noreg i sølvkåpa glimar
 
 Når som Noreg i sølvkåpa glimar,
 då på føtene spenner me ski.
 Opp frå dalen i flokkar me stimar,
 og så møtes me gutar i li.
 Der det gjeld vera hard,
 der det gjeld vera kar,
 der det gjeld vera søner åt far.
 
 Og som istapp i trøya seg støyper,
 stender kinnet i friskaste glo,
 ned frå ufser og nutar me løyper,
 så me stend i ein røyk utav snjo.
 Og så gjer me eit hopp,
 og med ski og med kropp
 flyg me opp,så det sjogar i topp.
 
 Men om guten skull' treffa til rulle,
 han på nytt legger til like radt,
 han ler seinst, han ler best, han som skulle,
 når han syner han stend der han datt.
 Å, slik laug som han fekk!
 Men så godt som det gjekk -
 gjennom lufta det sto som ein sprekk.