Your Company
 
Lev vel Lugn vilar sjön Livet er ofte
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Livet er ofte

 Image0012
                 
 
                     Livet er ofte tungt og trist
 
 Livet er ofte tungt og trist, og timene går så trått.
 Allting er mørkt og mangler gnist,
 og alt er kaldt og grått.
 Men når som mørkest alt vi ser,
 og veien er lei og lang,
 atter imot oss livet ler
 når vi stemmer opp en sang.
 
 Med sang blir aller sorger små,
 med sang vi kraft igjen vil få,
 med sang blir himlen høy og blå
 og jager bort alle skyer grå.
 Med  sang vi alle kan forstå,
 med sang vi gledens topp kan nå,
 med sang er veien lett å gå,
 med sang, ja, med sang.