Your Company
 
Løft ditt hode.. Lerka Lille Petter edderkopp Lille postbud
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Løft ditt hode..

 
 
 
 Image0479
 
 
 Løft  ditt  hode  du  raske  gutt !
 
 Om   et  håp  eller  to   ble  brutt,
 
 blinker  et  nytt  i  ditt  øye
 
 straks  det  får  glans  av  det  høye !
 
 
 
 Løft  ditt  hode  og  se  deg  om !
 
 Noe  er  det  som  roper:  Kom !
 
 noe  med  tusene  tunger
 
 som  om  freidighet  sjunger.
 
 
 
 Løft  ditt  hode:  ti  i  deg  selv
 
 blåner  også  et  utstrakt  hvelv,
 
 hvor  der  med  harper  klinger,
 
 jubler,  toner  og  svinger.
 
 
 
 Løft  ditt  hode  og  sjung  det  ut !
 
 Aldri  kuer  du  vårens   skudd;
 
 hvor  der  er  gjærende  krefter,
 
 skyter  det  året  efter.
 
 
 
 Løft  ditt  hode  og  ta  din  dåp
 
 av  det  høye,  strålende  håp,
 
 som  over  verden  hvelver
 
 og  i  hver  livsgnist  skjelver !
 
 
 Image0056