Your Company
 
Løft ditt hode.. Lerka Lille Petter edderkopp Lille postbud
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Lerka

 
 
 
 Image0478
 
 
 Og  vesle  lerka,  ho  hev  det so,
 
 at  finn ho  ein  tuvetopp  fri  for  snjo,
 
 så  kved  ho  i  med  sin  gladaste  song,
 
 så  trur  ho  på  vår  emd  ein  einaste  gong.
 
 
 
 Ref:
 "Å  hei !   å  hi !   å  tiriliti !
 
 å  tirili,   tirili  ti."
 
 
 
 Og  vesle  lerka,  ho  hev  det  slik,
 
 at  finn ho  ein  solstråle,  så  vert  ho  rik.
 
 Då  stig  ho  i  høgdi  og  traller  i  lit
 
 til  sumar  på  jord  endå  snjoen  ligg  kvit,
 
 Ref:
 
 
 
 Og  lyngtuva  det  er  lerka  sitt  fat.
 
 Der  set  ho  seg   ned,  og  så  får  ho  seg  mat.
 
 Og  når  ho  er  mett,  ho  takkar  så  glad
 
 Vårherre  for  maten  med  kvitter  og  kvad.
 
 Ref:
 
 
 
 Gud  signe  deg !  du  er  fuglen  min, du !
 
 Gud  signe no  deg  med  di  glade  tru !
 
 Og  møter  eg  kulde  og  snjo  på  min  veg,
 
 Gud  gjev  meg  i  sol - tru  å  kveda  med  deg:
 
 Ref:
 
 
 Image0053