Your Company
 
Jeg aldri mer vil hunden Jo mere vi er sammen Jeg gikk en tur på stien
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Jo mere vi er sammen

 Image0006
 
 
                    Jo mere vi er sammen
 
 Jo mere vi er sammen,
 ja, sammen, ja, sammen.
 Jo mere vi er sammen,
 jo gladere blir vi.
 For mine venner er dine venner,
 og dine venner er mine venner.
 Jo mere vi er sammen,
 jo gladere blir vi.