Your Company
 
Jeg snører.. Jomfru,jomfru Ja,vi elsker.. Jeg gikk meg over sjø og land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Jeg snører..

 
 
 
 Image0480
 
 
 Jeg  snører  min  sekk, jeg  spenner  mine  ski,
 
 nå  lyser  det  så  fagert  i  heien.
 
 Fra  ovnskroken  vekk !   Så  glad  og  så  fri
 
 mot  store,  hvite  skogen  tar  jeg  veien.
 
 
 
 I  fykende  fei  jeg  baner  meg  en  vei
 
 blant  vinterkledde  stubber  og  stener.
 
 Den  susende  vind  meg stryker  om  kinn,
 
 og  snøen drysser  ned  fra  lave  grener.
 
 
 
 De  vinger  på  fot  gir  liv  og  lyst  og  mot !
 
 Nå  stevner  jeg  mot  høyeste  tinden !
 
 Alt  tungt  og  alt  trått,  alt  smålig  og  grått,
 
 det  stryker  og  det  fyker  vekk  med  vinden.
 
 
 
 Og  når  jeg  så  opp,  og  skuer  jeg  fra  topp
 
 den  lyse  dal  med  skoglier  blandet,
 
 da  banker  mitt  bryst,  jeg  jubler  med  lyst :
 
 Jeg  elsker,  å  jeg  elsker  dette  landet !
 
 
 Image0047