Your Company
 
Jeg aldri mer vil hunden Jo mere vi er sammen Jeg gikk en tur på stien
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Jeg gikk en tur på stien

 Image0007
                       Jeg gikk en tur på stien
 
 Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro.
 Da hørte jeg fra lien en gauk som gol ko-ko.
 Ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko.
 
 Jeg spurte den: Hvor mange, hvor mange år mon tro?
 Den svarte meg med lange og klagende ko-ko.
 Ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko.
 
 Jeg spurte om dens make og om dens eget bo.
 Den satt der oppå greinen og kikket ned og lo.
 Ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko.
 
 Vi bygger ikke rede, vi har ei hjem vi to.
 Fru Spurv er mor til barna, vi galer kun ko-ko.
 Ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko,
 ko-ko, ko-ko, ko-ko.