Your Company
 
Blokkfløyta C - dur C - dur 2 Høy D Kryss for F b for H b for H 2 Høy E
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Høy D

 
 
 
 Image0480
 Høy D ligger over høy C
 Bare det nest øverste hullet skal dekkes.