Your Company
 
Håvard Hedde Hu hei! Kor..
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Håvard Hedde

 
 
 
 Image0478
 
 
 Eg  heiter  Håvard  Hedde  og  er  så  ven  ein  kar; 
 
 no  vil  er  burt  og  gifta  meg  og  rydja  meg  ein  gard.
 
 
 
 Ref:
 Eg  bur  oppunder  fjell,  og  jenta  hev  eg  lova;
 
 eg  svik  ho  inkje  hell.
 
 
 
 Eg  heiter Håvard  Hedde  og  bur  opp  under  nut,
 
 no  vil  eg  burt  og  gifta  med  ev  vil'kje  gange  gut.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 
 Garden  den  er  liten, men  skogen  den  er  god,
 
 eg  heve  der  tvo  furur,  og  dei  skal  stå  i  ro.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 
 Og  når  det  lid  på  tida  og  borni  aukar  på,
 
 så  høgg  eg  ned  den  eine, den  andre  let  eg  stå.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 
 Men  når  me  verte  gamle  og  kvar  skal  hava  sitt,
 
 så  høgg en  ned  den  andre  og  då  er  skogen  kvitt.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 
 Det  var  no  inkje  undrands  at  Håvar  totte  vondt,
 
 han  reist  i  frå  Lanjei  den  myrke  haustenott.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 
 Han  reiste  i  frå  Lanjei  og  då  var  jenta  fest,
 
 men  det  var  med  ein  annan  det  hev  han  trega  mest.
 
 Ref: Eg  bur  oppunder  fjell . . . .
 
 
 Image0040