Your Company
 
Gud sign vår konge Gud signe vårt Gud signe Noregs land Gamle menn
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Gamle menn

 Image0011
 
                       
                            Gamle menn og trøtte koner
 
 Gamle menn og trøtte koner titt vi ser på bussen stå,
 for på alle bussens benker skolebarna sitte må.
 Slik er ikke vi. Med et muntert smil
 sier vi; "Se her, ta bare plassen min".
 
 Ofte ser vi skolebarna gå de voksne kjekt forbi,
 ikke bukker, ikke hilser, ikke høflig, ikke blid.
 Slik er ikke vi. Med et muntert smil
 bukker vi og hilser pent: god dag, god dag.
 
 Ja, nå må vi alltid være høflig, smilende og blid.
 Alle mennesker børt lære hva litt vennlighet til si.
 Ja,da, slik er vi. Med et muntert smil
 vil vi gjøre alt så godt vi bare kan.