Your Company
 
Fader Jakop Fager kveldsol smiler Fagert er landet Fola,fola,Blakken Flygevise Fra mitt trange
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Fra mitt trange

 Image0008
 
 
                                  Fra mitt trange

 

 

 Fra mitt trange, mitt stengende bur,
 vil jeg ut i Guds frie natur.
 Jeg vil lære å kjenne mitt land
 i fra Neset til Ishavets strand,
 fra den innerste krok til det ytterste skjær,
 ifra rikeste by og til fattigste vær.
 
 Jeg vil se det i sommerens prakt
 og i vinterens skinnende drakt,
 Om det står der i solglødens tegn
 eller sløres av skodde og regn,
 det er mitt, det er ditt, der er vårt dette land
 med de smilende hjem mellom fjell og ved strand.
 
 Jeg vil lytte til skogenes sus,
 og til fossenes mektige brus,
 jeg vil kjenne den svalende vind
 ifra hav, ifra bre og fra tind.
 Gjennom bredeste bygd, over villeste hei
 jeg vil freidig og frydefull legge min vei.
 
 Dette landet er mitt, det er ditt,
 her har fedrene levet og lidt,
 her de ryddet den fattige jord
 under fjellet på øy og ved fjord.
 Å, mitt herlige land, jeg vil slutte deg inn
 i min tro og mitt håp, i min sjel og mitt sinn!