Your Company
 
Fader Jakop Fager kveldsol smiler Fagert er landet Fola,fola,Blakken Flygevise Fra mitt trange
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Fola,fola,Blakken

 
 
 Image0024
 
 
 Fola,fola, Blakken! Nå er Blakken god og trett.
 Blakken skal bli god og mett. Å fola, fola Blakken.
 
 Uff, den leie bakken og den lange, stygge hei!
 Den var riktig dryg for deg, du gamle, gamle Blakken.
 
 Far,han kaster frakken. Blakken kan ei kaste sin,
 svetter i det gamle skinn, du snille, snille Blakken.
 
 Snart skal Blakken sove! Ikke mere slit i dag,
 ikke mere selegang! Og ikke mere tråve.
 
 Fola, fola Blakken ! Gå nå inn i stallen din,
 kommer veslegutten inn og klapper deg på nakken.
 
 Ser du gutten smile? Hører du det bud han har?
 Han skal hilse deg fra far: i morgen skal du hvile.
 
 Drøm om det, du Blakken, bare ete, bare stå,
 kanskje rundt i tunet gå med veslegutt på nakken.