Your Company
 
Fader Jakop Fager kveldsol smiler Fagert er landet Fola,fola,Blakken Flygevise Fra mitt trange
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Fager kveldsol smiler

 
 
 Image0021
 
 
 Fager kveldsol smiler,
 over heimen ned,
 jord og himmel kviler
 stilt i heilag fred.
 
 Berre bekken brusar
 frå det bratte fjell.
 Høyr, kor sterkt det susar
 i den stille kveld.
 
 Ingen kveld kan læra
 bekken fred og ro,
 ingen klokke bera
 honom kvilebod.
 
 Så mitt hjarta stundar
 bankande i barm,
 til eg eingong blundar
 i Guds fader-arm.