Your Company
 
Eg veit ei .. Eg gjette Tulla.. Eg heiter Anne Knutsdotter Eg heiter Håvard Hedde En villand
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

En villand

 Image0006
 
                                      En villand
 
 En villand svømmer stille
 ved øens høye kyst,
 de klare bølger spille
 omkring dens rene bryst.
 
 En jeger går og bøyer
 seg i den steile ur,
 og skyter så for løyer
 det smukke kreatur.
 
 Og fuglen kan ei drage
 til redets lune skjød,
 og fuglen vil ei klage
 sin smerte og sin nød.
 
 Og derfor taus den dukker
 dypt i den mørke fjord,
 og bølgen kold seg lukker
 og sletter ut dens spor.
 
 I sjøens dype grunne
 gror tangen bred og frisk, 
 der under vil den blunde,
 der bor den stumme fisk.