Your Company
 
Du grønne -- Der er et yndigt land Det var en lørdag aften- Du gamla,du fria Du gamle mor Det ligger et land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Du grønne --

 
 
 Image0005
 
 
 Du grønne, glitrende tre god dag!
 Velkommen,du som vi ser så gjerne,
 med julelys og med norske flagg
 og høyt i toppen den blanke stjerne!
 Ja, den må skinne
 for den skal minne
 oss om vår Gud!
 
 Den første jul i et fremmed land
 sin store stjerne Vårherre tente.
 Den skulle vise vår jord at han
 den lille Jesus til verden sendte.
 I stjerneglansen
 gikk engledansen
 om Betlehem.
 
 Om Jesusbarnet fortalte mor
 så mang en aften vi satt her hjemme.
 Vi kan hans bud og hans milde ord,
 vi vet at aldri vi dem må glemme.
 Når stjernen skinner,
 om ham oss minner
 vårt juletre.