Your Company
 
Du grønne -- Der er et yndigt land Det var en lørdag aften- Du gamla,du fria Du gamle mor Det ligger et land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Du gamle mor

 Image0001
 
                           Du gamle mor
 
 Du gamle mor, du sliter arm, så sveitten er som blod,
 men endå i ditt hjarta varm.
 Og du meg gav min sterke arm og dette ville mod.
 
 Du turka tårer av mi kinn så mang ein Herrens gong,
 og kyste meg som guten din
 og bles meg uti barmen inn min sigerfulle song.
 
 Og gamle du, du gav til meg mi mjuke harte-rot,
 og difor må eg elska deg
 kvarhelst eg vankar på min veg, om så på villan fot.