Your Company
 
Du grønne -- Der er et yndigt land Det var en lørdag aften- Du gamla,du fria Du gamle mor Det ligger et land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Du gamla,du fria

 
 
 Image0017
 
 
 Du gamla du fria, du fjällhöga Nord,
 du tysta, du glädjerika sköna!
 Jag hälsar dig,vänaste land uppå jord,
 din sol, din himmel, dine ängder gröna,
 din sol, din himmel, dine ängder gröna.
 
 Du tronar på minnen från fornstora dar, 
 då ärat ditt namn flög över jorden.
 Jag vet, att du är och du blir,vad du var.
 Ack, jag vill leva, jag vill dö i Norden !
 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden !