Your Company
 
Du grønne -- Der er et yndigt land Det var en lørdag aften- Du gamla,du fria Du gamle mor Det ligger et land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Det ligger et land

 Image0002
                     Der ligger et land
 
 Der ligger et land mot den evige sne,
 i revnene kun er der vårliv å se.
 Men havet går til med historiedrønn,
 og elsket er landet som mor av sønn.
 
 Hun tok oss på fanget den gang vi var små,
 og gav oss sin saga med billeder på.
 Vi leste så øyet ble stort og vått,
 da smilte den gamle og nikket blott.
 
 Vi sprang ned til fjorden, vi stirrede mot
 den askegrå bauta, hvor gammel den stod.
 Hun stod der enn eldre, sa ingen ting,
 mens stensatte hauger lå rundt i ring.
 
 Hun tok oss ved hånden, og følge hun gav
 bort derfra til kirken så stille og lav,
 hvor fedrene ydmykt har bøyet kne,
 og mild'lig hun sagde: "Gjør I som de!"
 
 Hun strødde sin sne over fjellbratte li,
 bød så sine gutter å stå den på ski.
 Hun knuste med stormhånd det Nordhavs speil,
 bød så sine gutter å heise seil.
 
 Hun satte de vakreste jenter i rad
 å følge vår idrett med smil og med kvad,
 og selv satt hun høyt i sin sagastol
 med måneskinnskåpen oppunder pol.