Your Company
 
Det satt to katter Det bor en baker Det står ein friar
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Det bor en baker

 
 
 
 Image0478
 
 
 Det  bor  en  baker  i  Østre  Aker.
 
 Han  baker  kringler  og  julekaker.
 
 Han  baker  store,  han  baker  små,
 
 han  baker  noen  med  sukker  på.
 
 
 
 Og  i  hans  vindu  står  rare  saker,
 
 tenk,  hester,  griser  og  pepperkaker.
 
 Og  har  du  penger,  så  kan  du  få,
 
 men  har  du  ikke,  så  må  du  gå.
 
 
 Image0019
 
 
 Image0015