Your Company
 
Den fyrste song.. Dei vil alltid..
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Den fyrste song..

 
 
 
 Image0478
 
 
 Den  fyrste  song  eg  høyra  fekk,  var
 
 mor  sin  song  ved  vogga;
 
 dei  mjuke  ord  til  hjarta  gjekk,
 
 dei  kunne  gråten  stogga.
 
 
 
 Dei  sulla  meg  så  uneleg,
 
 så  stilt  og  mjukt  te  sova,
 
 dei  synte  meg  ein  fager  veg
 
 opp  frå  vår  vesle  stova.
 
 
 
 Den  vegen  ser  eg  enno  tidt,
 
 når  eg  fær  auga  kvila;
 
 der  stend  ein  engel,  smiler  blidt,
 
 som  berre  ei  kan  smila.
 
 
 
 Og  når  eg  sliten  trøytnar  av
 
 i  strid  mot  alt  som  veilar,
 
 eg  høyrer  stil  frå  mor  si  grav
 
 den  song  som  allting  heilar.
 
 
 Image0012
 
 
Image0009