Your Company
 
Den fyrste song.. Dei vil alltid..
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Dei vil alltid..

 
 
 
 Image0478
 
 
 Dei  vil  alltid  klaga   og  kyta  at  me  ganga  
 
 så  seint  og  så  smått;
 
 men  en  tenkjer  dei  tarv  ikkje  syta; 
 
 me  skal  koma  om  ikkje  så  brått.
 
 
 
 Ja,  det skyt  ikkje  fram  så  det  dunar 
 
 som  no  ingen  kan  undrast oppnå --
 
 men  det  monar  då  jamt,  ja  det  monar
 
 så  det  stundom  er  hugnad  å  sjå.
 
 
 
 Lat  det  ganga  fram,  lat  det  siga !
 
 Berre  eitt eg  ynskjer  og  bed:
 
 at  me  ikkje  så  høgt  måtte  stiga 
 
 at  med  gløyma  vår  fedrane - sed.
 
 
 
 Lat  oss  ikkje  forfedrane gløyma 
 
 under  alt  som  me  venda  og  snu,
 
 for  dei  gav  oss  ein  arv  til  å  gøyma,
 
 han  er  større  enn  mange  vil  tru.
 
 
 
 Lat  det  merkast  i  meir  enn  i  ordi 
 
 at  me  halda  den  arven  i  stand,
 
 at  når  fedrane  sjå  att  på  jordi,
 
 dei  kan  kjenna  sitt  folk  og  sitt  land.
 
 
 Image0013