Your Company
 
Bjelleklang Bro bro brille Bæ,bæ,lille lam Brede seil Brøyte seg rydning
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Brøyte seg rydning

 Image0022
 
 
 
 Brøyte seg rydning i svarteste skog
 plass til ei stue og muld til en plog!
 Hugge vekk alt som gjør skummelt og tungt,
 hugge seg sol til alt fagert og ungt.
 Bygge seg hjem hvor det før var fjell,
 bygge det selv, bygge det selv.
 
 Trenger ei slotter, vi vil kun et hjem.
 Fattig, men lunt under fonnenes brem.
 I feller furuens malmhårde legg,
 vi snitter skjønnhet i tømrede vegg.
 Sammen så heiser vi hjemmets flagg
 I : høyt på vårt tak : I
 
 I bygger huset, vi kranser dets tind,
 vi spiller sang i hvert lengtende sinn.
 Kjekke i kjemper! og over jer tross
 stråler som regnbuer over en foss.
 Nu vil vi spille så godt vi kan.
 I : Sang over land ! : I