Your Company
 
Bjelleklang Bro bro brille Bæ,bæ,lille lam Brede seil Brøyte seg rydning
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Brede seil

 Image0021
 
 
 
 Brede seil over Nordsjø går, høyt i skansen i morgnen står
 Erling Skjalgsson fra Sole, speider over hav mot Danmark.
 "Kommer ikke Olav Trygvason?"
 
 Seks og femti de drager lå, seilene falt, mot Danmark så
 solbrente menn, - da steg det: " Hvor bliver Ormen Lange?
 Kommer ikke Olav Trygvason?"
 
 Men da sol i det annet gry steg av hav uten mast mot sky
 ble det som storm å høre : " Hvor bliver Ormen Lange?
 Kommer ikke Olav Trygvason?"
 
 Stille, stille i samme stund alle sto, ti fra havets bunn
 skvulpet som sukk om flåten: "Tagen er Ormen Lange, -
 fallen er OlavTrygvason".