Your Company
 
Blokkfløyta C - dur C - dur 2 Høy D Kryss for F b for H b for H 2 Høy E
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Blokkfløyta

 
 
 
 Image0478
 Du skal bruke venstre hånd når du dekker hullene til notene  G, A, H, C
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0479
 G-nota ligger på den linjen som går gjennom "nøkkelhullet" til G-nøkkelen - linje to nedenfra.
 Du dekker de tre øverste hullene og hullet bak med venstre hånd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0480
 A-nota ligger i mellomrommet over G.
 Du dekker de to øverste hullene og hullet bak med venstre hånd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 H-noka ligger på den midterste notelinja.
 (For å huske det,kan du tenke på at også bokstaven H har en strek i midten)
 Du deller det overste hullet og hullet bak med venstre hånd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 Høy C  er den øverste nota i skalaen.
 Du dekker det nest øverste hullet og hullet bak på fløyta.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0483
 Notene lav C, D, E og F
 Du må dekke hullene med høyre hånd i tillegg til den venstre.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0484
 Lav C ligger på ei notelinje for seg selv under de andre notelinjene.
 Du må dekke alle hullene på fløyta.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 D-nota ligger i mellomrommet mellom den ekstra linja og selve notesystemet.
 Du må dekke alle hullene bortsett fra hullet til høyre lillefinger.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0486
 E-nota ligger på den første notelinja.
 Du dekker alle hullene utenom hullet til lillefiner og ringfinger på høyre hånd.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0487
 F-nota ligger mellom E og G.  (Notene følger alfabetet fra lav C til og med G)
 Du dekker alle hullene med venstre hånd, og ett hull med høyre.