Your Company
 
Alle fugler Anne Knutsdotter Alle hjerter banker At far min kunne gjera
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Anne Knutsdotter

 
 
 
 Image0478
 
 
    Eg  heiter  Anne  Knutsdotter, Kari  er  mi  mor, og 
 
    Truls  han  er min  bror. Vi  bur  oppå  ein plass,  der  som
 
    ingen  skulle  tru  at  nokon  kunne  bu.  Og  plassen  heiter  Uren,
 
    Luren,  Himmelturen,  Steinrøys,  Steinrøys,  Svelt ihel !
 
 
 
    Ja,  plassen  ligg  så høgt,  høgt  oppe  i  ei  ur
 
    alt  under  berge-mur;
 
    og  det  er  ikkje  meir  enn  at  vi  på  simpel  vis
 
    kan  fø  to  kyr  og  ein  gris !
 
    Og  kyrne  heiter  Dagros,  Fagros,  gamle Fagros,
 
    grisen,  heiter  Giss,  Giss,  Giss !
 
 
 
    Og  heile  dalen  ser  vi  der  oppe  hjå  oss  godt,
 
    men  all  ting  er  så  smått,
 
    for  folka  dei  er  slett  ikkje  større  enn  som  så -
 
    der  nede  vi  kan  sjå.
 
    Og  plassen  heiter Uren,  Luren,  Himmelturen,
 
    Steinrøys,  Steinrøys,  Sveltihel !
 
 
 
    Om  sommar'n  er  det  moro  å  gå  og  sanke bær
 
    i  munn  og  neverkopp;
 
    på  stove-taket  veks  det  to  unge  hegge-kjerr,
 
    som  geita  eter  opp.
 
    Og  geita  heiter Snøgga,  Stygga,  Lurverygga,
 
    høna  heiter, Tipp,  Tipp,  Tipp.
 
 
 
    Og  vinteren  kan  jamt  ikkje  vera  oss  for  god
 
    med  frost  og  fokk  og  snjo.
 
    Då  kan  det  ofte  over  dei  fjorten  dagar  gå
 
    som  vi  ikkje  folk  får  sjå.
 
    Og  plassen  heiter Uren,  Luren,  Himmelturen,
 
    Steinrøys,  Steinrøys, Sveltihel !
 
 
 
    Og  far  min  han  er  kramkar,  han  strevar  trottug  nok
 
    og  fer  så  vidt  omkring;
 
    ho  mor  ho  steller  huset,  eg  spinner  på  min  rokk,
 
    men  han Truls  gjer  ingen  ting.
 
    (Truls er no òg berre fire år.)
 
    Men  plassen  heiter  Uren,  Luren,  Himmelturen,
 
    Steinrøys,  Steinrøys,  Sveltihel !
 
 
 Image0006