Your Company
 
Alle fugler Anne Knutsdotter Alle hjerter banker At far min kunne gjera
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Alle hjerter banker

 
 
 
 Image0478
 Image0479
 
 
 
    Alle  hjerter  banker, alle  hjerter  banker, 
 
    vaffelhjerter  banker  ei.
 
    Vaffelhjerter  banker  ei,  sier  jeg  til  deg.  Og
 
    derfor  denne  melo - melo - melodi  er  blitt  mitt
 
    svermeri  hi  hi.  Og  derfor denne
 
    melo  -  melo - melodi  er  blitt  mitt svermeri.
 
 
 
    :/:  Alle  busser  ruller.  :/:
 
    :/: Busseruller  ruller  ei,  :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  duer  flyver. :/:
 
    :/: Vinduer  flyver  ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle seler svømmer. :/:
 
    :/: Bukseseler svømmer ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  rister ruster. :/:
 
    :/: Kontorister ruster ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  lamper  lyser :/:.
 
    :/: Gutteslamper lyser ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  ringer  ruller. :/:
 
    :/: Kjerringer  ruller ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  griser  grynter. :/:
 
    :/: Sparegriser  grynter ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  klokker tikker. :/:
 
    :/: Blåklokker tikker ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  bier summer. :/:
 
    :/: Amfibier summer ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  bølger bruser. :/:
 
    :/: Hetebølger bruser ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alle  kammer  lugger. :/:
 
    :/: Bakkekammer lugger  ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alt  tøy  kan  vaskes. :/:
 
    :/: Syltetøy  vaskes  ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 
 
    :/: Alt  tau  kan  knytes. :/:
 
    :/: Fortau  knytes  ei, :/:
 
    sier  jeg  til  deg.
 
       Og  derfor denne  . . . . .
 
 Image0005