Your Company
 
Alle fugler Anne Knutsdotter Alle hjerter banker At far min kunne gjera
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Alle fugler

 
 
 
 Image0482
 
    Alle  fugler  små  de  er  kommet  nå tilbake !
 
    Gjøk  og  sisik,  trost  og stær  synger  alle dage.
 
    Lerka  jubler  høyt i  sky,  ringer  våren  inn  på  ny.
 
    Frost  og  snø  de  måtte  fly.  Her  er  sol  og  glede.
 
 
 
    Blomster  hvite,  gule,  blå,  titter  opp  av  uren,
 
    nikker  nå  så  blidt  de  små  etter  vinterluren.
 
    Skog  og  mark  i  grønne  skrud
 
    kler  seg  nå  på  Herrens bud.
 
    Knopper  små  de  springer  ut.
 
    Her  er  sol  og  glede.
 
 
 
    Lille  søster,  lille  bror !  Kom,  så  skal  vi danse !
 
    Plukke  blomster  så  til  mor,  mange,  mange  kranse !
 
    Synge,  tralle  dagen  lang !
 
    Kråkestup  og  bukkesprang !
 
    Takk,  o  Gud,  som  enn  en  gang
 
    gav  oss  sol  og  glede.
 
 
 Image0008
 
 
 Image0006