Your Company
 
Å vesle Kari vår Å,var jeg en sangfugl Å Gud vårt land
Hem Blokkfløyte Register Sanger A B 1 B 2 D 1 D 2 D3 D4 E F G 1 G 2 H 1 H 2 I J 1 J 2 K L 1 L 2 M 1 M 2 N 1 N 2 O PQ R S 1 S 2 T 1 T 2 U V W Æ Ø Å ÅÅ

Å Gud vårt land

 Image0017
 
 
      Å, Gud, vårt lands, vårt heimlands Gud
 
 Å, Gud, vårt lands, vårt heimlands Gud,
 vi lovar ditt heilage, heilage namn.
 Sjå himmelenhærskarar deg knyter ein krans
 av soler frå himmelhamn.
 For deg er ein dag liksom tusen år,
 er tusen som dage tal er,
 ein æveleg småblom med titrande tår,
 som bed til sin Herre og døyr.
 Islands tusen år, Islands tusen år
 Ein æveleg småblom med titrande tår,
 som bed til sin Herre og døyr.