Naturen
 
Planter Næringskjede Fotosyntesen Celler Ulikt
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

 
 Image0003
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0218
 Fotosyntesen
 Karbondioksid og vann blir ved hjelp av sollys og klorofyllkornene til sukker og oksygen.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Vegetasjonen på jorda
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0220
 1. Aerobe bakterier  
     De er avhengige av oksygen, og samler seg derfor øverst i reagensrøret.
 2.Anaerobe bakterier
     De prøver å unngå oksygen, og samler seg derfor nederst i reagensrøret.