Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Vadere

 
 
 
 Image0483
 Sivhøne  Vadere har store føtter fordi de begeger seg i den bløte vannkanten. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 Myrsnipe
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
Bekkasin 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0235
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0236
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0270
 Ungen til denne fuglen kan svømme godt to timer etter klekking.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0365
 Unge tar kamuflasjestillingen for ikke å bli oppdaget av rovfugler
 som måker og kråker.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0342
 Sothøne