Naturen
 
Ugress Myr Kjøttetende planter Vannpl. Ørkenpl. Fjellpl. Andre la. Litt av hvert
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ugr.g

 
 
 
 Image0218
 Snelle
 Dagens 18 arter av sneller er den eneste overlevende
 resten av en stor plantegruppe som dominerte skogene
 i perm- og karbontiden.
 (250 - 350 millioner år siden)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0221
 Slik så jorda ut på den  tiden da snellene var den dominerende planteveksten.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0223
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0229
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0228
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0226
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 
 
 
 TILBAKE