Naturen
 
Ugress Myr Kjøttetende planter Vannpl. Ørkenpl. Fjellpl. Andre la. Litt av hvert
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Ugr.a

 
 
 
 Image0279
 Engsyre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0280
 Engsyre
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Engsyre kalles også for matsyre,
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0282
 Småsyre
 Småsyre vokser ofte langs veiene der det er fultig.
 Når bøndene ser slik syre, forstår de at jorda bør kalkes.
 
 
 
 TILBAKE