Naturen
 
Kattedyr 1 Kattedyr 2 Hundedyr Bjørner Mårdyr Gnagere Insektsetere Bardehvaler Tannhvaler Seler
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Tannhvaler

 
 
 
 Image0032
 Spekkhogger 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Hvithval 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Spermhval (Kaskelott)  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0056
 Narhval  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0060
 Tumler (Delfin) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0079
 Grindhval  (Delfin) 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0086
 Hvalfangst i Nordishavet i 1792
 Hvalfangst