Naturen
 
Meiser Spurver Troster Kråkefugler Svaler Småfugler 1 Småfugler 2 Hønsefugler Forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Svaler

 
 
 
 Image0118
 Låvesvale  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0009
 Låvesvale 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0232
 Svale 
 Mer
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0485
 Klippesvale
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0019