Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Sopper 2

 
 
 
 Image0001
 Kjuke 
 Mer om sopper på trær
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0012
 Heksering  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0014
 Hattesoppers oppbygging 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0022
 Sopper uten hatt. Gjærsoppen får brød til å heve seg. 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
  Blekksopp
  Diverse sopper
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0032
 Studie av sopp kalles for mykologi.
 Før var dette en del av botanikken, men nå betraktes det som en
 del av biologien. Årsaken er at sopp står nærmere dyr enn planter.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0234
 Sopp-plukkere