Naturen
 
Meiser Spurver Troster Kråkefugler Svaler Småfugler 1 Småfugler 2 Hønsefugler Forskjellig
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Småfugler 1

 
 
 
 Image0020
 Linerle  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0024
 Stær  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Rødstrupe 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 Bokfink 
 Finker
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0042
 Dompap 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Fuglekongen 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0047
 Sidensvans  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0055
 Gjøkunge 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Blåstrupe