Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Skogsfugl

 
 
 
 Image0003
 Tiur  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0011
 Orrhane 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0016
 Rype  (Fjellrype)  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0026
 Fasan 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0036
 Vaktel  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0044
 Grankorsnebb 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0231
 Boltit
 Fugler på fjellet
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0280
 Skogsdue
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0281
 Skogsdue