Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Sjøfugl

 
 
 
 Image0587
 Lundefugl 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0496
 Tjeld  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0074
 Lomvi 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0004
 Alke 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0481
 Havsule  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0023
 Skarv  
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0037
 Terne 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0057
 Trane 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0058
 Hegre 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0531
 Lom
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0227
 Storlom
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0482
 Vanlig lom
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Image0542
 Svømmeføtter
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0527
 Ekskrementer fra fugler kan over tid bygge opp hele "fjell".
 Ordet "guano" stammer fra Inkaene. Ordet betyr fugleskitt.
 Inkaene brukte guanoen i Peru til å gjødsle jorda.
 De straffet dem som forstyrret fuglene med døden.
 Guano er en viktig ingrediens i krutt fordi det inneholder fosfor og nitrogen.
 Guano lukter heller ikke.