Naturen
 
Hakkespetter Fluesnappere Måker Sjøfugl Andefugl Vadere Rovfugl Skogsfugl Andre land 1 A.l. 2 Andre fug.
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Rovfugl

 
 
 
 Image0044
 Kongeørn 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0053
 Havørn 
 Forskjellige ørner
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0067
 Hønsehauk 
 Hauk og våk
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0017
 Falk 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0003
 Kattugle 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0013
 Perleugle 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0018
 Hubro   
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0029
 Hornugle   
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0043
 Spurvugle 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0054
 Snøugle   
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0066
 Tårnugla 
 Mer
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0255
 Haukugle   Den finnes i Norge.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0628
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0595
 Fuglenes fire tapper i øyet gir dem en velutviklet evne til å oppfatte farger.
 De kan også se farge i det ultrafiolette spekteret.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0244
 Ekskrementer fra ei ugle