Naturen
 
Hagebl.1 Hagebl.2 Hagebl.3 Pottepl. Busker Gress Mosepl. Lyng Lav Bregner Sopper 1 Sopper 2
Home Villblomster 1 Villblomster 2 Hagebl.,gress,sopp - Korn,grønns.,bær - Vekster Trær Pattedyr 1 Pattedyr 2 Andre dyr Fugler 1 Fugler 2 Fisk Dyr i havet Insekter Kroppen Startsiden

Pottepl.

 
 
 
Image0251
 Geranium
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Image0114

 Geranium

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0139
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image0087 

 Alpefiol

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0230

Alpefiol

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0358
 

Alpefiol

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image0088
 Julestjerne
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0520
 Julestjerne
 Blostene er små og unnselige. Det som ser ut som kronblader er vanlige blader
 med rød farge.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0089
 Julekaktus
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0091
 Begonia

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0102
 Svibel
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0095
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0093
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0094
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0100
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0096
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0098
 Bjørkefiken
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Image0099